Menu

De Gemeente heeft vorig week de raad geinformeerd over een idee voor de invulling van bestemming "Oude Polder", de beoogde locatie voor het busmuseum. Het gaat om een idee om hier een hondenpension te vestigen in combinatie met (school, wijk) tuintjes en/of een buurttuin. Er zal natuurlijk nog wel het nodige onderzocht moeten worden zoals haalbaarheid, geluidsoverlast enverkeersbewegingen.