Oude Polder

Stand van zaken (Oktober 2023)

De gemeente heeft het voorstel gepubliceerd betreft het bestemmingsplan Oude-polder Dierenpension en een participatieplan  met betrekking tot de inrichting van het groen en de inrichting van de Gantellaan. De plannen voor het ontwerp kunt u hier vinden. 

Mogelijke bezwaren kan je door middel van een zienswijze indienen tot 6 december 2023. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen ter antentie van:

Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Maar dit kan ook digitaal.

Huidige bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan heeft de bestemming ‘Recreatie-Natuur’ en is onder meer bestemd voor extensieve openluchtrecreatie en voor de instandhouding en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. In het westelijke deel van deze locatie mag op grond van het huidige bestemmingsplan een tennispark gerealiseerd worden. In dit tennispark mogen 4 buitenbanen van maximaal 3000 m2, gebouwen met een maximale hoogte van 10 meter en minimaal 32 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Daarnaast mogen op deze locatie schooltuinen aangelegd worden. In het geval dat zich een exploitant meldt die op deze bestemming een tennisvereniging wil opzetten dan is dit op basis van het bovenstaande dus mogelijk. Het is nu dus een mogelijk tennispark die op basis van het bestemmingsplan gewoon gebouwd kan worden of een hondenpension waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.

Dierenpension

De gemeente wil het dierenpension aan de Overgauwseweg verhuizen, omdat het daar niet past in het bestemmingsplan. Het plan is om het dierenpension te verplaatsen in de Oude Polder, dat ligt ten oosten van de wijk Tolhek, samen met een groengebied en mogelijk een buurttuin. Om dit mogelijk te maken is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt.

Andere bestemming

Het stuk grond tussen de wijk Tolhek, het 380Kv- opstijgpunt en de N470 ligt al heel lang braak. Dit gebied heeft nu nog een recreatiebestemming waar een tennispark mogelijk is met een tennishal en meerdere buitenbanen. Een tennispark is er nooit gekomen. De gemeente wil de grond nu een andere bestemming geven, zodat het goed benut kan worden.

Patrick van Koppen, de eigenaar van het dierenasiel laat aan Pijnacker-Nootdorp TV weten achter de verhuizing te staan. “Het is geen verrassing voor ons, we weten al dertien jaar dat we hier niet konden blijven. Destijds zijn we hier min of meer uit nood gekomen. Eigenlijk was het een uit de hand gelopen hobby. De gemeente heeft altijd gedoogd dat we hier aan de Overgauwseweg ons dierenpension konden leiden. Nu het bestemmingsplan wijzigt zullen we moeten verhuizen. Ons nieuwe onderkomen zal, wettelijk gezien, ook 100 meter van de bebouwing afliggen.” Van Koppen zegt in 2023/2024 de huidige plek te verruilen voor het nieuwe onderkomen.

Digitaal ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Oude Polder-Dierenpension is in te zien vanaf donderdag 14 januari tot en met woensdag 24 februari. Dit kan via http://www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

bron: https://pijnacker-nootdorp.tv/

Update 5 juli 2022

Op 21 juni 2022 besloot het college de gemeenteraad voor te stellen om de procedure van het bestemmingsplan te vervolgen. De basis voor dit besluit is het uitgewerkte ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is aangepast na aanleiding van de verschillende reacties vanuit de wijken en de provincie. De aanpassing is voornamelijk van toepassing op de ligging en orientatie van de bebouwing. Een andere belangrijke aanpassing in het plan betreft de ontsluiting het dierenpension. In het voorontwerpbestemmingsplan is uitgegaan van een ontsluiting van het dierenpension via de Gantellaan. In het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de mogelijkheid een andere ontsluiting voorgesteld, namelijk richting de Zijdeweg.

De gemeenteraad zal na de zomervakantie van 2022, naar verwachting in de vergadercyclus van september, het ontwerpbestemmingsplan bespreken.

Wanneer de gemeenteraad straks beslist om de procedure te vervolgen wordt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. In deze periode is er gelegenheid om zienswijzen in te dienen op het plan. Deze ter inzagelegging zal de aankondigen via onder meer www.overheid.nl, de gemeenteberichten in weekblad Telstar en via http://www.pijnacker-nootdorp.nl

Informatie over het plan: Oude Polder – Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Alle reacties (geanonimiseerd) op het plan: Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties Oude Polder Dierenpension GEANONIMISEERD.docx (pijnacker-nootdorp.nl)

nl_NLNederlands