Verzakkingen

Deze pagina is bedoeld om de bodemdaling en de daarmee gepaarde verzakkingen in kaart te brengen en te agenderen bij de Gemeente. Er zijn in de wijken Tolhek en Keijzershof op verschillende plekken ernstige verzakkingen. Dit varieert tot een lichte verzakking in de tuin, brandgang of van de stoep. Maar er zijn zijn ook verzakkingen waarbij rioolaansluitingen knappen en gevaarlijke situaties ontstaan waarbij stoeptegels dubbelklappen omdat de grond eronder is weggespoeld.

Verzakkingen in Tolhek en Keijzershof 2021

Samen met een aantal wijkbewoners gaan we de problematiek verder in kaart brengen. Herken je de situatie in je eigen omgeving, laat het ons dan weten via dit formulier.

Huidige bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan heeft de bestemming ‘Recreatie-Natuur’ en is onder meer bestemd voor extensieve openluchtrecreatie en voor de instandhouding en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. In het westelijke deel van deze locatie mag op grond van het huidige bestemmingsplan een tennispark gerealiseerd worden. In dit tennispark mogen 4 buitenbanen van maximaal 3000 m2, gebouwen met een maximale hoogte van 10 meter en minimaal 32 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Daarnaast mogen op deze locatie schooltuinen aangelegd worden. In het geval dat zich een exploitant meldt die op deze bestemming een tennisvereniging wil opzetten dan is dit op basis van het bovenstaande dus mogelijk. Het is nu dus een mogelijk tennispark die op basis van het bestemmingsplan gewoon gebouwd kan worden of een hondenpension waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.

Dierenpension

De gemeente wil het dierenpension aan de Overgauwseweg verhuizen, omdat het daar niet past in het bestemmingsplan. Het plan is om het dierenpension te verplaatsen in de Oude Polder, dat ligt ten oosten van de wijk Tolhek, samen met een groengebied en mogelijk een buurttuin. Om dit mogelijk te maken is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt.

Andere bestemming

Het stuk grond tussen de wijk Tolhek, het 380Kv- opstijgpunt en de N470 ligt al heel lang braak. Dit gebied heeft nu nog een recreatiebestemming waar een tennispark mogelijk is met een tennishal en meerdere buitenbanen. Een tennispark is er nooit gekomen. De gemeente wil de grond nu een andere bestemming geven, zodat het goed benut kan worden.

Patrick van Koppen, de eigenaar van het dierenasiel laat aan Pijnacker-Nootdorp TV weten achter de verhuizing te staan. “Het is geen verrassing voor ons, we weten al dertien jaar dat we hier niet konden blijven. Destijds zijn we hier min of meer uit nood gekomen. Eigenlijk was het een uit de hand gelopen hobby. De gemeente heeft altijd gedoogd dat we hier aan de Overgauwseweg ons dierenpension konden leiden. Nu het bestemmingsplan wijzigt zullen we moeten verhuizen. Ons nieuwe onderkomen zal, wettelijk gezien, ook 100 meter van de bebouwing afliggen.” Van Koppen zegt in 2023/2024 de huidige plek te verruilen voor het nieuwe onderkomen.

Digitaal ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Oude Polder-Dierenpension is in te zien vanaf donderdag 14 januari tot en met woensdag 24 februari. Dit kan via http://www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

bron: https://pijnacker-nootdorp.tv/

nl_NLNederlands