Menu

Geen autobusmuseum in Oude Polder Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten de procedure voor de vestiging van een autobusmuseum in de Oude Polder definitief te staken.

In februari vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om medewerking te verlenen aan het verzoek van het Zuid-Hollands Autobusmuseum om zich te vestigen in de Oude Polder van Pijnacker. Omdat deze ontwikkeling niet paste in het bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

De gemeenteraad heeft in mei 2018 over dit bestemmingsplan gesproken. De raad heeft toen niet ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan, maar is wel akkoord gegaan met de terinzagelegging daarvan. Op die manier wilde de raad de reacties op het plan afwachten. Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn tientallen inspraakreacties tegen de voorgenomen vestiging van het autobusmuseum binnengekomen. Bovendien heeft ook het provinciebestuur niet positief gereageerd.

De reacties hebben tot een serieuze heroverweging van het eerder genomen besluit geleid. Op basis hiervan is het college tot de conclusie gekomen dat de vestiging van het autobusmuseum niet past in de Oude Polder. De gemeente verkent nu een aantal alternatieve locaties.

bron: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikelen/geen-autobusmuseum-in-oude-polder-pijnacker.htm